Om os

Projektgruppen er en undergruppe til Lokalrådet for Spentrup området.

Projektet indgår som et af de større projekter i udviklingsplanen for området udarbejdet af Lokalrådet for Spentrupområdet, hvor der som 1 af 6 indsatsområder sættes fokus på at skabe og udvikle mødesteder og aktiviteter, som kan understøtte varige fællesskaber i Spentrupområdet.

Projektet er resultatet af en lokal styregruppes overvejelser og arbejde gennem de seneste 4½ år. Styregruppens medlemmer kan ses på sidste side i projektbeskrivelsen.

Projektet omfatter overordnet en ombygning/udvidelse af Spentruphallerne og en ændring af status for disse til en selvejende institution.